Ehime Chiiki Michakugata Service Kyoukai

一般社団法人
愛媛県地域密着型サービス協会

地域密着型サービスのあるべき姿、存在意義を広く啓発し、社会的信頼を高めるべく更なる活動の拡大や充実を図ります

Copyright © 2015 Ehime Chiiki Michakugata Service Kyoukai All Rights Reserved.